Historia

Jazz i Onsala bildades den 3 november 1987.

Föreningen har arrangerat 2-4 jazzspelningar höst respektive vår. De flesta av Göteborgsbanden har spelat under föreningens jazzkvällar.

Föreningen samlade de första 15 åren sina medlemmar och övriga intresserade till jazzarrangemang i Gottskärs Kursgård på Landstormsvägen. När kursgården byggdes om till restaurang med alkoholrättigheter försvann möjligheten att medföra egen mat och dryck.

Jazzföreningen huserar därför sedan ett par år i Enens båthamns klubbstuga.

Nu är föreningen inne på sin fjärde ordförande. Nu är Hans Engstrand ordförande efter att tagit över posten efter Agneta Proft.

Gösta Tegstam var föreningens förste ordförande och efterträddes av Gunnel Lundin, som verkade under 90-talet. Under Lundins tid hade föreningen sin storhetstid. Då förekom ett flertal gästspel med mycket prominenta gäster såsom Gunnar Silja Bloo Nilsson, Arne Domnerus, Svante Thuresson, Gösta Linderholm och Ulf Johansson. Jazzkvällarna besöktes av upp till 250 personer och medlemsantalet låg mellan 150 och 200.

Idag har föreningen ca 80 medlemmar. De allra flesta kommer från Kungsbacka kommun och består till lika delar av män och kvinnor, de flesta i mogen ålder.