Framtidsvision

Föreningens ambition är att fortsätta verksamheten med nuvarande inriktning. Varje år skall vi arrangera 4 spelningar med populära jazzband, då vi kan både lyssna och dansa.

Förhoppningen är att fler intresserade skall ansluta sig som medlemmar för att aktivt stödja föreningen och att fler skall delta i våra arrangemang.